قیمت درب های درب گستر با توجه به تنوع محصولات و با درنظر گرفتن نوسانات قیمت آهن در بازار، قیمت درب ها به روز میباشد، شما میتوانید با اعلام طرح مورد نظر ( کد درب )، قیمت و وزن تقریبی آن را دریافت نمایید.

لینک پاسخ به سوالات  ( صفحه پرسش و پاسخ )

 درب ها ی آماده برای فروش

 


 

 

کد درب فلزی :
 
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1062
عرض(cm) :
330
ارتفاع(cm) :
230
وزن(kg):
330
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب پارکینگ یک لنگه باز شو لولایی - خیابان مطهری خیابان یوسفیان
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1058
عرض(cm) :
330
ارتفاع(cm) :
230
وزن(kg):
300
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب پارکینگ ریلی - خیابان مطهری خیابان یوسفیان
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1086
عرض(cm) :
300
ارتفاع(cm) :
240
وزن(kg):
340
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب پارکینگ دو لنگه باز شو طرح چوب
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1452
عرض(cm) :
130
ارتفاع(cm) :
230
وزن(kg):
170
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب ورودی مجتمع مسکونی - انتهای اتوبان اشرفی اصفهانی
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1454
عرض(cm) :
340
ارتفاع(cm) :
230
وزن(kg):
440
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب پارکینگ مجتمع مسکونی - انتهای اتوبان اشرفی اصفهانی
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1457
عرض(cm) :
320
ارتفاع(cm) :
230
وزن(kg):
320
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب پارکینگ || درب پارکینگ یک لنگه بازشو لولایی - خیابان گیشا
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1231
عرض(cm) :
315
ارتفاع(cm) :
240
وزن(kg):
310
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب پارکینگ فرفورژه دو لنگه باز شوی لولایی
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1242
عرض(cm) :
310
ارتفاع(cm) :
220
وزن(kg):
300
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب پارکینگ فرفورژه یک لنگه باز شوی لولایی
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1125
عرض(cm) :
310
ارتفاع(cm) :
230
وزن(kg):
300
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب ورودی و پارکینگ دو لنگه باز شو - خیابان مطهری خیابان لارستان
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1812
عرض(cm) :
500
ارتفاع(cm) :
210
وزن(kg):
350
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب پارکینگ ریلی || درب فرفورژه ریلی || خیابان ولیعصر بالاتر از زرتشت خیابان . . .
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1949
عرض(cm) :
320
ارتفاع(cm) :
205
وزن(kg):
300
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب پارکینگ فرفورژه دو لنگه باز شو
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1021
عرض(cm) :
400
ارتفاع(cm) :
220
وزن(kg):
360
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب ریلی پارکینگ - میدان قدس خیابان شریعتی خیابان واعظی خیابان سلیمانی
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1265
عرض(cm) :
320
ارتفاع(cm) :
270
وزن(kg):
325
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب ورودی و پارکینگ فرفورژه دو لنگه باز شو ، مناسب برای انواع ساختمان و ویلا در ابعاد مورد نظر شما
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1268
عرض(cm) :
320
ارتفاع(cm) :
270
وزن(kg):
415
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب پارکینگ فرفورژه دو لنگه باز شو
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1295
عرض(cm) :
350
ارتفاع(cm) :
300
وزن(kg):
420
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب پارکینگ فرفورژه دو لنگه باز شو
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1296
عرض(cm) :
120
ارتفاع(cm) :
300
وزن(kg):
160
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب ورودی ساختمان || درب حیاط || درب ورودی فرفورژه
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1334
عرض(cm) :
310
ارتفاع(cm) :
250
وزن(kg):
350
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب پارکینگ فرفورژه دو لنگه باز شو
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
کد درب :
1876
عرض(cm) :
310
ارتفاع(cm) :
220
وزن(kg):
320
قیمت هر کیلو(ریال) :
0
قیمت کل(ریال) :
0
توضیحات :
درب ورودی و پارکینگ یک لنگه باز شو
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک
 سازه امن گستر ، اسکلت ، سوله ، خرپا ، درب فلزی ، پنچره ، سقف ، نمای ساختمان ، رابیتس ، سازه های فلزی ، پلی کربنات ، درب های اتوماتیک